Çalışma Kurulları


 1. Ticaret ve İş Geliştirme Kurulu:
  Dernek üyeleri arasında ticaretin gelişmesini sağlayacak organizasyonlar gerçekleştirir, üyeler adına çeşitli kurum ve kuruluşlarla indirim anlaşması yapar, derneğe sürekli gelir sağlayacak oluşumlara zemin hazırlar.

 2. Dış İlişkiler Kurulu:
  Dernek ile yabancı misyon temsilcilikleri arasında köprü vazifesi görür. Büyükelçilik, konsolosluk ve ataşeliklerin yanı sıra yabancı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla dernek ve üyeler arasında iletişim ve işbirliği kurmak, kurulun öncelikleri arasındadır.

 3. Mesleki Sorunlar Kurulu:
  Üyelerin mesleki faaliyetleriyle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla araştırma/anket çalışması yapar, belirlenen sorunların çözümüne ilişkin diğer kurullarla ortak çalışmalar yürütür.

 4. Üye Kabul Kurulu:
  Derneğe nitelikli iş insanları kazandırmak üzere faaliyet gösterir. Bu çerçevede mevcut üyelerimizden referanslı olan iş insanı “üye adayı” sıfatıyla, firmasında ziyaret edilerek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verilir, üyeliği gerçekleştirilir.

 5. Bölgeler Kurulu:
  Bağlı bölgelerde/illerde derneği temsil eder ve dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütür. İş dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeleri takip eder ve raporlar.

 6. Sosyal İşler ve Aktiviteler Kurulu:
  SİVAK, derneğin sosyal etkinliklerinden sorumludur. Üyelerin tanışıp kaynaşmalarına olanak sağlayacak etkinlikler düzenler, sosyal sorumluluk projeleri hazırlar ve yürütür.


 7. Sportif Aktiviteler Kurulu:
  Dernek üyeleri arasında iş dışında takım ruhunu geliştirmek, sportif faaliyetlerle verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bireysel ve takım sporları branşlarında spor müsabakalarını düzenler, turnuvalara katılır.

 8. Eğitim ve Yayın Kurulu:
  Derneğin web sitesi, Youtube kanalı, Global Girişim Dergisi, Instagram, Facebook, Twitter hesapları, mobil platformu ve tanıtım filmi gibi tüm iletişim kanallarına görüşleri, önerileri, örnek çalışmalarıyla katkı sunar.

 9. Üye İlişkileri, Dilek ve Şikâyetler Kurulu:
  Dernek ile üyeler arasında kesintisiz iletişim kurulması için üye ziyaretleri gerçekleştirir, ziyaretlerde derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verilir ve üyenin beklentileri tespit edilir, yeni üyelerin derneğe adaptasyonu sağlanır.

 10. Girişimcilik ve Projeler Kurulu:
  GGYD Girişimcilik Kurulu, dernek üyelerinin katılımıyla çeşitli girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek, geniş bir kapsamda faaliyet gösterir. Kurul, girişimcilik eğitim programları düzenler, diğer kurullarla ortak projeler gerçekleştirir ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle işbirliği yaparak girişimcilik ekosistemini güçlendirir.

 11. Parlamento ve Kamu İlişkileri Kurulu:
  Derneğimizin merkezi ve yerel idarede bilinirliğinin arttırılmasında aktif rol oynar, ayırım yapmaksızın parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve bakanlarla temas kurarak, derneğimiz ile işbirliği yapılmasına zemin hazırlar.

 12. E-Ticaret, Dijitalleşme Kurulu:
  Dernek üyeleri arasında dijitalleşme ve e-ticaretin gelişmesi ve e-ticaret projesinin gelişmesi ile dijitalleşme konusunda çalışmalar yapar. Ayrıca GGYD’nin ekonomik gücüne güç katan ve ekonomiyi destekleyen “Ticaretin Dijital Yüzü” Bivarbiyok.com online alışveriş alanında güveni temsil eden bir pazaryeri sunmayı hedefler. Dijitalleşme kurulu dernek üyelerinin ticaretinin bu platform ile sınırlarını genişletmesine aracı olur.

 13. Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu Kurulu:
  Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu Kurulu, derneğin burs verdiği Nilüferler ile ilişkilerini düzenlemek ve bunları takip etmekten sorumludur. Ayrıca dernek dışı diğer STK ve gönüllü bağışçılar ile iletişime geçerek yardım kampanyası oluşturur.

“Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”