Amacımız & Gelecek Hayalimiz


AMACIMIZ
- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması amacı ile her alanda yetkin ve kendine güvenen, sorumluluk bilincine sahip bireyleri şeffaf yönetim tarzıyla ortak noktada buluşturmaktır.

GELECEK HAYALİMİZ
- Üyeler arasındaki ticareti geliştirerek, sosyal sorumluluk ve dayanışma ruhu ile farkındalığı yüksek bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

“Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”